Interaktivní paronama:

Alexandrovka (Adamov)

Home > Rozhledna > Rozhledny v regionu > Alexandrovka

Na vrchu nad Adamovem stál dříve dřevěný pavilon nabízející výhled do okolí. Jenže ten byl po dvaceti letech své služby dosti zchátralý, a tak se turisté z "Rakouského turistického klubu" rozhodli vybudovat na jeho místě rozhlednu. Architektem, který vypracoval návrh kamenné stavby s dřevěným ochozem, se stal Oscar Mratschek. Rozhledna tak byla zpřístupněna 4. září 1887 a dostala jméno Alexandrovka podle císařského rady, který stavbu nejvíce prosazoval.

Po druhé světové válce z ní zbylo jen torzo, které však bylo naštěstí v 70-tých letech minulého století opraveno. Důvodem byla potřeba vysílače pro Adamov, takže uvnitř věže byla umístěna vysílací technika a na nový železný ochoz obepínající věž se dalo vystoupit jen po železném žebříku.  V letech 2008-2009 prošla rozhledna rozsáhlou rekonstrukcí. Více informací o rozhledně najdete zde

 Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Programu LEADER ČR.