Interaktivní paronama:

Pohádková kancelář

Home > Pohádková kancelář


Šnek Krasík dává celému světu na vědomí, že dne 5. dubna 2014 založil království Krasíkovo s trváním na věky věkoucí. Spojuje všechny, kdo mají fantazii a smysl pro humor, děti, mládež a dospělé, kteří si zachovávají ducha věčného mládí, všechny, kteří jsou ochotni šířit slávu království.

Království Krasíkovo se nachází na jihu Moravy. Začíná u města Brna a končí až za městysem Protivanov. Najdeš v něm úchvatné a tajemné jeskyně, prosluněné louky plné květin a motýlů, lesy plné ptáků a srn, dokonce i vrchy, ze kterých je výhled do daleka. Najdeš tam také řeky a rybníky, ale zejména spoustu zajímavých turistických stezek a tras.

Občanem království se může stát každý, kdo má rád pohádky, pověsti, příběhy a rád dělá radost druhým lidem. Má rád Moravský kras, zná jeho historii, památky a přírodní krásy. Svou šikovností, tvořivostí a umem rozšiřuje bohatství království. Občanem království se stává každý dobrovolně a jeho přijetí se potvrzuje převzetím pohádkového cestovního pasu. Čestné občanství království se uděluje na návrh krále.

Král, svrchovaný panovník království, se ujímá vlády z vůle občanů. Král dbá na to, aby jeho poddaní měli stále důvod ke spokojenosti, dobré náladě a smíchu. Král svou vůli vyjadřuje sám nebo prostřednictvím svého místodržícího.

Království spravuje na příkaz krále místodržící a jím jmenovaná královská rada. Kolem krále je soustředěn královský dvůr, do kterého budou vybráni občané, kteří svými skutky proslavili království za hranicemi.

Království má svůj erb, vlajku a pečeť. Pravidla jejich používání stanoví král. Král může zavést i používání dalších dokumentů, tiskovin a propagačních materiálů a zároveň stanovit pravidla jejich používání.

V pohádkových kancelářích můžeš získat razítka do cestovního pasu. A za razítka tě odměníme malým dárkem (převzato z www.krasko.info)

 Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Programu LEADER ČR.