Interaktivní paronama:

Místní spolky

Home > O Veselici > Místní spolky

Spolek je, po samosprávě, jednou z nejstarších forem organizace veřejného života. Jedná se o sdružení lidí se společným zájmem a bez cíle zisku. Tak jako všude jinde, i ve Veselici působí místní spolky. Jejich činnost umožňuje občanům Veselice odpočinout si od všedních starostí, pobavit se po práci, zasportovat si, zajít na společnou vycházku, apod. Historie a činnost jednotlivých spolků je různá. Více informací o jednotlivých spolcích najdete poklepem na heslo v levém menu.     

 Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Programu LEADER ČR.