Interaktivní paronama:

Zahájení sezony 2020

Home

S ohledem na restriktivní opatření vlády ČR, vydaná v souvilosti s pandemií koronaviru, bude provoz na rozhledně zahájený až v pátek 15.5.2020. Ostatní otvírací doba se nemění. 
Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Programu LEADER ČR.