Interaktivní paronama:

O projektu

Home > Pohádková kancelář > O projektu

Pohádkové království nabízí rodinám s dětmi - i dalším cílovým skupinám aktivní program pro poznávání území MAS OZ KRAS a MAS Moravský kras. Nosnými prvky programu je poznávání území formou pověstí a pohádkově zpracovaných příběhů se společnou pohádkovou bytostí Slimákom Kraskom - Šnekem Krasíkem. Projekt počítá se sběratelským zájmem, protože děti budou na jednotlivých lokalitách sbírat razítka s hlavními hrdiny pohádek do vandrovní knížky. Dalšími aktivitami projektu budou kulturně-společenské akce v regionech zaměřené na dětského návštěvníka, vzdělávací akce pro poskytovatele služeb ve venkovském cestovním ruchu a internetový průvodce pohádkovým královstvím s fórem pro nezávislé reference.

Hlavním cílem  projektu je zvýšit kvalitu života a zajistit hospodářský rozvoj v krasových oblastech prostřednictvím podpory společného marketingu, regionální spolupráce, výměny a přenosu zkušeností s využitím pohádek a pověstí v oblasti venkovského cestovního ruchu.


Specifické cíle:

  • Vytvořit a rozvíjet nový společný silný image regionů v sektoru cestovního ruchu jako oblast turistiky pro rodiny s dětmi
  • Zajistit propagaci pohádek, pověstí, legend a příběhů krasu
  • Zvýšit kvalitu vzájemné spolupráce a její prohloubení mezi subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu
  • Společnou studií marketingu analyzovat možnosti a navrhnout další směry rozvoje
  • Spoluprací místních akčních skupin a místních partnerů rozvíjet a posilovat metodu Leader.


(převzato z www.krasko.info)

http://www.krasko.info/templates/css/img/loga.jpg

 Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Programu LEADER ČR.