Interaktivní paronama:

Regionální produkty

Regiontour 2008

Home > Rozhledna > Aktuálně > Regiontour 2008

Také na začátku letošního roku se naše obec prezentovala na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2008. Ten se konal ve dnech 10. - 13. ledna 2008 na brněnském výstavišti. Informace o obci Vavřinec a rozhledně Podvrší u Veselice mohli návštěvníci veletrhu získat hned na dvou stáncích, a to ve společné prezentaci Blanenska, Boskovicka a Pivovaru Černá Hora a současně stánku, na němž svou činnost prezentovala místní akční skupina MAS Moravský kras o.s. Letošní ročník tohoto čtyřdenního veletrhu, jehož hlavním cílem je propagace jednotlivých regionů ČR, byl v pořadí 17. První dva dny jsou vždy věnovány odborné veřejnosti a sobota a neděle je přístupná veřejnosti. Oficiální zahájení společné prezentace Blanenska, Boskovick a pivovaru Černá Hora proběhlo za účasti primárora ing. Stanislava Juránka, starostky města Blanska, PhDr. Jaroslavy Králové, starosty města Boskovice ing. Jaroslava Dohnálka, majitele Pivovaru Černá Hora ing. Jiřího Fuska, některých dalších poslanců PČR a dalších starostů z regionu. Jeho součástí byl také křest Kalednáře akcí na rok 2008 v regionech Blanensko a Boskovicko, který provedli vyjmenovaní představitelé a ke křestu použili nový výrobek Pivovaru Černá Hora, nealkoholický nápoj ADRAKA. Na stánku MAS Moravský kras dostali prostor k prezentaci držitelé značky Moravský kras - regionální produkt. Výsledky své práce prezentovala pani Světlana Tioková, která přímo na stánku předváděla výrobu tvaroslovného pečiva, dále se prezentovala s kozími sýry rodinná farma manželů Sedlákových, velký úspěch měla také pani Soňa Čermáková s malovanými kameny. Na stánku nechyběla i prezentace společnosti Zemspol a.s. Sloup, která dodala ze své pekárny výrobky pro oficiální hosty stánku a současně byl na stánku umístěn propagační materiál společnosti nabízející zájemcům služby jezdecké turistiky a dopravu koňmi. Vedle toho měli návštěvníci stánku možnost získat informace o turistických zajímavostech v regionu, měli možnost ochutnat plísňový sýr Niva Extra z Mlékárny Otinoves, o který byl velký zájem. Stánek také návštívil primátor Juránek a práci MAS MK ocenil  zápisem do Pamětní knihy. Prezentaci místních produktů z regionu Moravský kras a okolí uvítal i zástupce Jihomoravského kraje při Evropské unii v Bruselu, který vyjádřil svůj velký zájem o jejich prezentaci přímo v Bruselu.

Osobitou atmosféru měl veletrh v sobotu a neděli, kdy ho navštívila veřejnost. Po oba dny byla v pavilonu, jak se říká "hlava na hlavě" a převažovala veřejnost především z Jihomoravského a Severomoravského kraje. Návštěvníci veletrhu shání především typy na dovolené, vylety, řada z nich mimo jiné i různé sběratelské materiály, jako kalendáře, pohlednice, tužky a pod. Při kontaktu s nimi se člověk mnohdy překvapen jejich detailními znalostmi některých míst regionu, dále se dozví co je nejvíce zajímá, letos mě překvapil celkem velký zájem o cykloturistiku. Mnohdy sami člověku doporučí novinky, které obohatily nabídku turistických možností v regionu v poslední době. Člověk je také někdy překvapen s kým se na veletrhu setká. Letos to byl např. Doc. Ing. Antonín Malach, CSc. od nehož jsem se dozvěděl, že coby mladý účitel po škole nastoupil svou učitelskou karieru právě ve Vavřinci, v místní škole. Zavzpomínal mimo jiné s potěšením i na ochotnické divadlo. Dnes vyučuje na Masarykově univerzitě. Dále jsem se na veletrhu setkal s manželi ing. Petrem a ing. Blankou Sopouškovými z Brna, mimo jiné také majiteli rodinného domu čp. 26 v Suchdole. Zde jsem byl zase mile překvapen informací, že ing. Petr Sopoušek navrhoval prezentace několika krajům, právě pro Regiontour

Ze svého pohlednu mohu zkrátka konstatovat, že i letošní ročník Regiontouru byl pro mne velkým přínosem.

Miloslav Novotný, starosta obce Vavřinec

            
Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Programu LEADER ČR.