Interaktivní paronama:

Regionální produkty

Zemspol a.s. Sloup

Home > Regionální produkty > Držitelé značky > Zemspol a.s. Sloup

Společnost Zemspol a.s. Sloup má ve svém výrobním programu vedle tradiční zemědělské činnosti, chovu koní, kovovýrobě, nákladní dopravě i pekárenskou výrobu. V malé pekárně nacházejíci se přímo ve správní budově společnosti vyrábí kolem 20-ti pekárenských výrobků. Mezi velmi oblíbené výrobky patří mimo jiné i tvarohové koláče, jejichž výroba má ve Sloupě tradici několika desítek roků.

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Programu LEADER ČR.