Interaktivní paronama:

Regionální produkty

Světlana Tioková

Home > Regionální produkty > Držitelé značky > Světlana Tioková

Světlana Tioková vyrábí tzv. tvaroslovné pečivo. Jedná se o pečivo mající základ v pečivu vizovickém, jehož historie započala v roce 1850 ve Vizovicích na Moravě. Pečivo získalo velkou oblibu a tradice se udržela až dodnes. Světlana Tioková vyrábí různé figurky a mimo jiné i figurky v národních krojích, které vynikajícím způsobem postihují regionální rozdíly a bohatost naší kultury uloženou v národních krojích.

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Programu LEADER ČR.