Interaktivní paronama:

Regionální produkty

Regionální produkty

Home > Regionální produkty > Regionální produkty > Regionální produkty

Vážený návštěvníku,

tento web Vám mimo jiné poskytne i informace o projektu pracovně nazvaném Domácí produkty. Jedná se o projekt realizovaný MAS Moravský kras od listopadu 2006 v turistické oblasti Moravský kras a okolí, jedné z pěti oblastí turistického regionu Jižní Morava

 

Každý kout naší krajiny, tedy i Moravský kras, má svůj vlastní neopakovatelný charakter daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Moravský kras je pro většinu obyvatel ČR spojen pouze s jeskyněmi. Přes rychlý až překotný rozvoj výroby ve 20.století, se zachovala výroba produktů (případně i některé služby), jenž mají svůj neopakovatelný charakter.

I v regionu Moravský kras a okolí se projevují důsledky naší globalizační etapy. Desítka supermarketů nabízí anonymní masovou produkci s potlačenou cenou, často s nízkou kvalitou, nadnárodní firmy nabízejí práci v nepřetržitém provozu při 12 hodinových směnách, nemalá část obyvatel odjíždí z venkova denně desítky kilometrů za lepší práci do moravské metropole.

Na druhé straně zákazníci, zejména turisté, stále více oceňují jedinečnost výrobků s původem v konkrétním regionu a s osobním přístupem řemeslníků nebo zemědělců ke každému jednotlivému produktu. Značení výrobků, které garantuje jejich původ v určitém regionu, je jednou z cest, jak zviditelnit produkci místních výrobců a zároveň posílit pocit sounáležitosti s regionem u jeho obyvatel.

V regionu Moravského krasu a okolí byli osloveni někteří výrobci. Zájem o zavedení značení projevili výrobci kozích a plísňových sýrů, umělečtí skláři a zpracovatelé litiny, výtvarníci, včelaři atd.

Hlavním cílem zavádění značení v regionu Moravský kras a okolí je přispět k oživování venkova a postupnému zvyšování kvality života na venkově, vytváření pracovních příležitostí a rozvoji sociálně a enviromentálně orientované ekonomiky.

  • Značení místních produktů v územích NATURA 2000 vychází ze zájmu Evropské unie, zaměřeného na podporu a zvyšování povědomí o socio-ekonomických výhodách souvisejících s vyhlášením soustavy NATURA 2000.

  • Značení místních produktů využívá dobrého jména regionu (a území NATURA 2000) k propagaci místních výrobků a produktů, pomáhá čelit dováženým výrobkům.

  • Značené výrobky, jejich propagace a prodej zároveň posilují turistickou atraktivitu regionu, dotváří jeho charakter a příznivě ovlivňují vnímaní regionu jako celku.

  • V neposlední řadě zavedením systému značení je v regionu iniciována žádoucí spolupráce mezi podnikateli (výrobci, prodejci), místní samosprávou, zástupci ochrany přírody, neziskovými organizacemi apod. , která v regionu otevírá možnosti čerpání různých forem podpory z národních i evropských zdrojů.

Na projektu značení místních produktů v Moravském krasu a okolí spolupracujeme s pracovníky Asociace regionálních značek ČR (ARZ ČR). 

Asociace regionálních značek ČR zavádí a koordinuje na republikové úrovni jednotlivé regionální značky. Poskytuje poradenství regionům, co se týče aktivit souvisejících se značením, marketingu značek, vyhledávání finančních zdrojů apod. Zajišťuje návrhy a výrobu propagačních materiálů pro všechna území pro propagaci v regionu i na národní a mezinárodní úrovni, komunikuje s médii. Spravuje společné webové stránky a připravuje e-shop pro každý region. Na národní a mezinárodní úrovni komunikuje s klíčovými partnery (ministerstva, česká centrála cestovního ruchu apod.), zajišťuje fundraising a přípravu projektů. Při zavádění značení v Moravském krasu a okolí jsou využity zkušenosti a poznatky s realizací projektu zaměřeného na zvyšování povědomí o soustavě NATURA 2000, v rámci kterého byli zavedeny regionální značky na Šumavě, v Krkonoších, Beskydech, Orlických horách, Vysočině, Poodří a regionu Górolsko Swoboda a dalších regionech. ARZ ČR propojuje na regionální úrovni tyto regionální značky do jednoho velkého systému nazvaného pracovně Regionální produkty.

 
Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Programu LEADER ČR.